Om konceptet

För unga mellan 16-25 år!

Projektet Ung Landsbygdsentreprenör är en avknoppning av det väl beprövade konceptet Sommarlovsentreprenör ™, där flera hundra ungdomar varje år under 15 års tid fått chansen att prova på företagande. 

Den stora skillnaden är att Ung Landsbygdsentreprenör inte bara vänder sig till gymnasieungdomar utan till unga vuxna mellan 16- 25 år, och som bor på landsbygden. Aktiviteten kommer dessutom också att sträcka sig över hela kalenderåret. Vi vill också ge fler ungdomar möjligheten att slippa resa in till centralorten för att kunna delta i denna typ av program.

Metodiken bygger i stort på Sommarlovsentreprenör ™ men har anpassats för att fungera bra även till mindre grupper på landsbygden med lokalt förankrade handledare och mentorer.

I år 2018 kommer Ung Landsbygdsentreprenör bedrivas i Kramfors kommun; Nordingrå-Mjällom, Docksta-Ullånger, Sollefteå kommun; Junsele, Ramsele-Edsele, Örnsköldsviks kommun; Anundsjö, Björna, Långviksmon, Trehörningsjö, Gideå, Härnösands kommun; Älandsbro-Hemsön, Ramvik-Utansjö

En lönsam investering för kommunen!

Aktuell forskning visar att de som fått prova på entreprenörskap i unga år…

1.    …startar företag i större utsträckning senare i livet.
2.    …anställer fler personer i sina företag.
3.    …har högre omsättning i sina företag.
4.    …har längre livslängd på sina företag.  Källa

År 2016 togs rapporten En regional analys av UF-företagare och företagsamhet visar att kommuner som arbetar strategiskt med näringslivsutveckling och samarbetar med t ex Ung Företagsamhet får fler jobb och bidrar till att invånarna stannar kvar eller flyttar tillbaka till sin hemkommun i högre utsträckning. Vårt extra fokus på landsbygd i UNG Landsbygdsentreprenör tror vi bidrar till detsamma.

Konceptet drivs av Technichus Härnösand och ingår bland Leader Höga Kustens satsningar. Projektet kommer att pågå mellan 2016-2019.

Under 2017 kommer Ung Landsbygdsentreprenör att gå av stapeln i fyra landsbygdsområden – ett i vardera Höga Kusten-kommun. 2018 i två områden per kommun, och 2019 i tre områden per kommun. I projektets styrgrupp ingår representanter för Kramfors, Härnösands, Örnsköldsviks, Sollefteå kommun, Hushållningssällskapet, Hela Sverige ska leva, Höga Kusten Turism AB samt LRF Ungdomen Västernorrland.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att just din bygd skall bli aktuell!


Kontaktperson och projektledare är Annika Winhagen. E-post: annika.winhagen@technichus.se